หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ทัศนียภาพภายในวัดแก้วเจริญ

หน้า 1 : 2 : 3 : 4

ศาลาริมแม่น้ำแควอ้อม

บริเวณโดยรอบวิหาร - ศาลเจ้าแม่

ด้านหน้าวัดแก้วเจริญ

ความสวยงามของภูมิทัศน์

แม่น้ำแควอ้อม

ความร่มรื่นของสถานที่

ต้นยางเก่าแก่คู่กับวัดนับหลายร้อยปี

พิพิธภัณฑ์ของโบราณแต่ยังไม่เปิดให้ดู

สะพานข้ามแม่น้ำหน้าวัด

ปลาหน้าวัดเยอะมาก

มีคนมาเลี้ยงปลาอยู่เป็นประจำ

หน้า 1 : 2 : 3 : 4