หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ทัศนียภาพภายในวัดแก้วเจริญ

หน้า 1 : 2 : 3 : 4

ทางขึ้นไปกราบสรีระหลวงปู่หยอด

สรีระหลวงปู่หยอดไม่เน่าคงสภาพเหมือนเดิม

จะมีผู้มากราบทุกวันมิได้ขาด

รูปเหมือนหลวงปู่หยอด

2

4

บริเวณกุฏิข้างใน

3

ด้านหน้ากุฏิ

ทางไปวิหารหลวงปู่หยอด

บริเวณภายนอก

ศาลาท่าน้ำ

หน้า 1 : 2 : 3 : 4