หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ทัศนียภาพภายในวัดแก้วเจริญ

หน้า 1 : 2 : 3 : 4

กุฏิทรงไทย ๕ หลังใหญ่

ด้านข้างกุฏิ

ทำจากไม้สักหาค่ามิได้

เป็นกุฏิทรงไทยที่สวยสุดใน จ.สมุทรสงคราม

1

กุฏิทรงไทยอีกซีกหนึ่ง

หอพระครูสุนทรธรรมกิจราษฎร์รังสรรค์ (หอฉัน)

บริเวณข้างใน

ด้านข้างหอฉัน

บริเวณอีกด้านหนึ่ง

ทำจากไม้ทั้งหลัง

พื้นกระดานปูจากไม้ต้นเดียวหน้ากว้าง ๑ เมตร

หน้า 1 : 2 : 3 : 4