หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ทัศนียภาพภายในวัดแก้วเจริญ

หน้า 1 : 2 : 3 : 4

ป้ายทางเข้าวัด

อุโบสถของวัดแก้วเจริญ

สร้างในสมัยหลวงปู่หยอด

ปิดทองไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐

วิหารหลวงปู่หยอด

เป็นแบบทรงไทยสามมุข

ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงปู่หยอด

ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนพระครูเปลี่ยนอดีตเจ้าอาวาสองค์เก่า

ศาลเจ้าแม่ตะเคียน

เป็นแบบทรงไทย

เจ้าแม่ตะเคียน

หน้า 1 : 2 : 3 : 4