หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภาพถ่ายวัดแก้วเจริญสมัยเก่า

ทัศนียภาพของวัด  เมื่อมองไปทางทิศตะวันออก
ตั้งแต่ศาลาท่าน้ำจรดพระอุโบสถ  ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างในขณะนั้น

ทัศนียภาพของวัด  เมื่อมองไปทางทิศตะวันตก
จากตึกปริยัติธรรมถึงศาลาการเปรียญตั้งเรียงอย่างเป็นระเบียบ

พระอุโบสถหลังเก่า  ได้รับการปฏิสังขรณ์  ในยุคพระอธิการฟัก
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงช่าง  ด้วยเดิมเป็นชาวศาลาเขื่อน  จังหวัดเพชรบุรี

ศาลาการเปรียญหลังเก่า  สร้างในสมัยพระอธิการฟักเป็นเจ้าอาวาส
เสาเป็นไม้มะค่า  ส่วนพื้น ฝา เครื่องบน  และเพดานเป็นไม้สักล้วน
ต่อมาภายหลังรื้อมาประยุกต์สร้างใหม

กุฏิหลังเก่าแก่

กุฏิพระภิกษุสงฆ์ที่จัดสร้างใหม่  เพราะของเดิมชำรุดทรุดโทรม
และต้องการจัดให้อยู่เป็นแนวระเบียบ

         

พระเดชพระคุณพระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ อินฺทสุวณฺโณ)
ซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนวิชาให้หลวงปู่หยอด

พิธีแห่นาครอบพระอุโบสถ  และการทำสังฆกรรม  เพื่ออุปสมบท

อบรมสั่งสอนพระภิกษุทั้งใหม่และเก่าในเรื่องจริยาวัตร กิจวัตร และศาสนพิธี

แสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนคฤหัสถ์ให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ

สร้างเชิงตะกอนเพื่อเผาศพเมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ และสร้างกุดังเก็บศพเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔

   

การก่อสร้างฌาปนสถาน

ภาพถ่ายสมัยเป็นครูสอนวัดหัวป่า
(แถวนั่งองค์ที่สองจากขวา)

ภาพถ่ายร่วมกับภิกษุ หน้าศาลาการเปรียญหลังเก่า
(สามเณรสุนทร แถวหลังองค์ที่สองจากขวา)

ถ่ายร่วมกับพระภิกษุเพื่อนสามเณรและศิษย์วัดของพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต
(ยืนแถวหลัง ขวาสุด)

       

หลวงปู่หยอดท่านเป็นพระเปี่ยมด้วยเมตตา สงเคราะห์สัตว์อยู่เสมอ

ภาพถ่ายในกุฏิหลังเก่า

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต

     

ภาพพระเดชพระคุณนั่งปรกงานเททองหล่อรูปสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์