หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 แจ้งข่าวการกุศล

19 มิถุนายน 2553

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเอง ตามกำลังศรัทธา โดยติดต่อกับเจ้าอาวาส คือ พระครูสมุทรรัตนวัฒน์ ได้ทุกเมื่อ
ติดต่อ เบอร์ 081-8587557