หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภาพวัตถุมงคลที่หลวงปู่หยอดปลุกเสก

"วัตถุมงคล ความหมายตรงตัว คือ วัตถุที่เป็นมงคล ใครนับถือและยึดถือไว้เคารพบูชาด้วยจิตเป็นกุศล
ก็เกิดกุศลแก่ผู้ยึดถือ ฉันทำขึ้นตามแนวทางหลวงปู่ใจ ด้วยหวังผลที่เกิดปลายทางต่างหาก"

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ล็อกเกตพร้อมไหม ปี๓๔

 

เหรียญอัดกรอบ ปี๓๔

 

เหรียญอัดกรอบ ปี๓๔

 

ล็อกเกต ปี๓๔

 

ไหมอัดกรอบ ปี๓๔

 

เหรียญที่ระลึกเจ้าอาวาส ๕๐ ปี ปี๓๔

 

เหรียญสร้างโรงเจ ปี๓๔

 

เหรียญสร้างโรงเจ ปี๓๔

 

รูปลอยองค์ในลูกแก้ว ปี๓๔

 

พระนาคปรกหลังนูน ปี๓๔

 

หรียญเนื้อนวะ ปี๓๔

 

เหรียญเนื้อบรอนท์ ปี๓๔

 

เหรียญนาคปรก ปี๓๔

 

รูปหล่อเล็ก ปี๓๔

 

สมเด็จเน้อหยก ปี ๓๔

 

ปิตตาเน้อหยก ปี ๓๔

 

ปิตตาเน้อหยก ปี ๓๔

 

พระนาคปรก ปี ๓๔

 

พระนาคปรก ปี ๓๔

 

พระสมเด็จ เนื้อผงพิมพ์สรรเสริญ ปี๓๔

 

พระสมเด็จ เนื้อผงพิมพ์เล็กฝังตะกรุดทอง ปี๓๔

 

พระสมเด็จ เนื้อผงพิมพ์เล็ก ปี๓๕

 

พระสมเด็จ เนื้อผงพิมพ์เล็ก ปี๓๕

 

พระสมเด็จ ปรกโพธิ์โรยผงตะไบกริ่ง ปี๓๕

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11