หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภาพวัตถุมงคลที่หลวงปู่หยอดปลุกเสก

"วัตถุมงคล ความหมายตรงตัว คือ วัตถุที่เป็นมงคล ใครนับถือและยึดถือไว้เคารพบูชาด้วยจิตเป็นกุศล
ก็เกิดกุศลแก่ผู้ยึดถือ ฉันทำขึ้นตามแนวทางหลวงปู่ใจ ด้วยหวังผลที่เกิดปลายทางต่างหาก"

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ตะกรุดโทน รุ่นแรก ปี๓๑

 

ตะกรุด ปี๓๑

 

ตะกรุด ปี๓๑

 

พระปิดตาเนื้อผงรุ่นแรก ปี๓๒

 

พระสังกัจจายน์ ปี๓๒

 

เหรียญทำบุญผ้าป่า ปี๓๓

 

พระนาคปรก ปี๓๓

 

พระนาคปรก ปี๓๓

 

พระนาคปรก พิมพ์หลังเต่า ปี๓๓

 

พระนาคปรก ปี๓๓

 

ผ้ายันต์ ปี๓๓

 

ผ้ายันต์ ปี๓๓

 

พระสมเด็จผงสร้าง รพ.วัดเพลง ปี๓๔

 

พระสมเด็จขาโต๊ะโรยพลอย ปี๓๔

 

พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ปี๓๔

 

พระผงนาคปรก ปี๓๔

 

สมเด็จขาโต๊ะเนื้อผงโรยผงตะไบกริ่ง ปี๓๔

 

พระสมเด็จปรกโพธิ์ ชุดแก้วนพเก้า ปี๓๔

 

พระสมเด็จ ชุดแก้วนพเก้า ปี๓๔

 

พระสมเด็จ ชุดแก้วนพเก้า ปี๓๔

 

พระสมเด็จ ชุดแก้วนพเก้า ปี๓๔

 

พระสมเด็จ ชุดแก้วนพเก้า ปี๓๔

 

พระสมเด็จ ชุดแก้วนพเก้า ปี๓๔

 

พระผงสมเด็จปรารถนา ปี๓๔

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11