หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภาพวัตถุมงคลที่หลวงปู่หยอดปลุกเสก

"วัตถุมงคล ความหมายตรงตัว คือ วัตถุที่เป็นมงคล ใครนับถือและยึดถือไว้เคารพบูชาด้วยจิตเป็นกุศล
ก็เกิดกุศลแก่ผู้ยึดถือ ฉันทำขึ้นตามแนวทางหลวงปู่ใจ ด้วยหวังผลที่เกิดปลายทางต่างหาก"

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

เหรียญ รุ่น ๒ กะไหล่ทอง ปี๒๖

 

เหรียญ รุ่น ๒ รมดำ ปี๒๖

 

พระนาคปรกเม็ดแตง ปี๒๘

 

สมเด็จนางพญาดินเผา ปี๒๘

 

พระโมคัลลาสารีบุตร ปี๒๘

 

พระโมคัลลาสารีบุตร ปี๒๘

 

พระพิมพ์หยดน้ำ ปี๒๘

 

พระพิมพ์หยดน้ำ ปี๒๘

 

พระสังกัจจายน์เนื้อผง ปี๒๘

 

เหรียญที่ระลึก ปี๒๘

 

อกเกตพิมพ์หยดน้ำ ปี๒๘

 

รูปถ่ายหลังพระนาคปรก ปี๒๘

 

ซุ้มประตูห้าเหลี่ยมรุ่นแรก ปี๒๙

 

พระกริ่ง ตอกโค๊ตใต้ฐาน ปี๒๙

 

พระชัยวัฒน์ ตอกโค๊ตใต้ฐาน ปี๒๙

 

ล็อกเกต ปี๒๙

 

พระนาคปรกร่วมสร้างสะพาน ปี๒๙

 

พระนาคปรกร่วมสร้างสะพาน ปี๒๙

 

เหรียญจอบร่วมสร้างสะพาน ปี๒๙

 

เหรียญงบน้ำอ้อย ปี๓๐

 

เหรียญ รุ่น ๓ ปี๓๐

 

เหรียญกู้ระเบิด ปี๓๑
หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11