หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภาพวัตถุมงคลที่หลวงปู่หยอดปลุกเสก

"วัตถุมงคล ความหมายตรงตัว คือ วัตถุที่เป็นมงคล ใครนับถือและยึดถือไว้เคารพบูชาด้วยจิตเป็นกุศล
ก็เกิดกุศลแก่ผู้ยึดถือ ฉันทำขึ้นตามแนวทางหลวงปู่ใจ ด้วยหวังผลที่เกิดปลายทางต่างหาก"

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ไหมสีขาว ปี๑๘

 

ไหมสีขาว ปี๑๘

 

พระกริ่งรุ่นแรก ปี๑๙ พิมพ์หน้าใหญ่

 

พระชัยวัฒน์รุ่นแรก ปี๑๙

 

พระกริ่งรุ่นแรก ปี๑๙ พิมพ์หน้าต้อ

 

พระชัยวัฒน์รุ่นแรก ปี๑๙

 

พระกริ่งอุตมะ ปี๒๑

 

พระชัยวัฒน์ ปี๒๑

 

พระกริ่ง รุ่น ๒ ปี๒๓

 

พระกริ่ง รุ่น ๒ ปี๒๓

 

พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒ ปี๒๓

 

พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒ ปี๒๓

 

พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒ มีแกนฐาน ปี๒๓

 

พระชัยวัฒน์ มีแกนฐาน ปี๒๓

 

พระชัยวัฒน์ รุ่น ๒ ปี๒๓

 

พระสังกัจจายน์พิมพ์ใหญ่ ปี๒๓

 

พระสังกัจจายน์พิมพ์กลาง ปี๒๓

 

พระสังกัจจายน์พิมพ์เล็ก ปี๒๓

 

พระสังกัจจายน์พิมพ์เล็ก ปี๒๓

 

ล้อกเกต รุ่น ๓ ปี๒๓

 

พระนาคปรกจิ๋วรุ่นแรก ปี๒๕

 

พระนาคปรกจิ๋วรุ่นแรก ปี๒๕
หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11