หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภาพวัตถุมงคลที่หลวงปู่หยอดปลุกเสก

"วัตถุมงคล ความหมายตรงตัว คือ วัตถุที่เป็นมงคล ใครนับถือและยึดถือไว้เคารพบูชาด้วยจิตเป็นกุศล
ก็เกิดกุศลแก่ผู้ยึดถือ ฉันทำขึ้นตามแนวทางหลวงปู่ใจ ด้วยหวังผลที่เกิดปลายทางต่างหาก"

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

พระผง ปี๓๙

 

รูปเหมือนลอยองค์ เนื้อผงชานหมาก ปี๓๙

 

พระเน้อโลหะ รุ่นสุดท้าย ปี๔๐

 

พระเน้อโลหะ รุ่นสุดท้าย ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหม ๕ สี ปี๔๐

 

ไหมสีเหลือง ปี๔๐

 

รูปเล็กบูชา ปี๔๐

 

รูปกรอบกระจก ปี๔๐

 

เหรียญรุ่นเฮง ปี๔๐

 

ล็อกเกต ปี๔๐

 

ล็อกเกตสี่เหลี่ยม ปี๔๐

 

ล็อกเกตรูปไข่ ปี๔๐

 

ล็อกเกตรูปไข่ ปี๔๐

 

ล็อกเกตรูปไข่ ปี๔๐

 

ล็อกเกตรูปไข่ ปี๔๐

 

พระสมเด็จ ปี๔๐

 

พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี๔๐

 

พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี๔๐

 

รูปหล่อครอบแก้ว ปี๔๐

 

รูปหล่อครอบแก้ว ปี๔๐

 

ลูกสะกด ปี๔๐

 

ล็อกเกตหลังหยก ปี๔๐

 

รูปอัดกรอบ ปี๔๐

 

รูปอัดกรอบไหม ปี๔๐

 

รูปอัดกรอบไหม ปี๔๐

 

ล็อกเกต ปี๔๐

 

หมูทอง ปี๔๐

 

ธนบัตรลงยันต์ ปี๔๐

 

ธนบัตรลงยันต์ ปี๔๐

 

เหรียญรุ่นสุดท้าย ปี๔๑

 

ฟันกราม (ทันตแพทย์ถอนไว้ขณะมีชีวิต)

 

หนวดใต้คางหลวงปู่หยอด (ขณะมีชีวิต)

 

เส้นเกศาหลวงปู่หยอด (ขณะมีชีวิต)
เส้นเกศาหลวงปู่หยอด (ขณะมีชีวิต)

หน้า 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11