หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  คลองประพาสต้น  พิพิธภัณฑ์เรือ  วัตถุโบราณ

พระอาจารย์ปลั่ง  ฐิตจิตฺโต  เป็นพระผู้อาวุโส  และเป็นพระผู้มีความสามารถหลายด้าน  ทั้งด้านปริยัติธรรม  ด้านการเป็นพระกรรมวาจารย์ด้านการสวดพระปาฏิโมกข์  ด้านการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์  และที่เป็นที่รู้กิตติศัพท์มากที่สุด  คือ  การเป็นหมอรักษาโรค  และประสานกระดูก  ที่ได้ผลยิ่ง  เป็นที่เลื่องลืออย่างแพร่หลายถึงการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยยาต้ม  ซึ่งเป็นสมุนไพรตามตำรับโบราณที่ท่านได้วิชาสืบทอดมาอีกทั้งรักษาคนไข้ที่ประสพอุบัติเหตุแขนหัก  ขาหัก  กระดูกส่วนต่าง ๆ เดาะ  แตกหัก  ท่านจะรับรักษาให้กับทุกคนทั้งใกล้และไกลจนหายขาดเป็นที่น่าอัศจรรย์ ด้วยน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวกับสมุนไพร การจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่และการเข้าเฝือก ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันได้ถ่ายทอดวิชาแก่หมอฝัน ฉัตรทอง รับรักษา ณ วัดแก้วเจริญสืบต่อจากท่าน

พระอาจารย์ปลั่ง ได้ทำการรักษามาตั้งแต่ พ.ศ.2482 จนมาถึงพ.ศ.2522 ท่านก็มรณภาพเมื่ออายุ 84 ปี

หมอฝัน ฉัตรทอง เริ่มรักษามาตั้งแต่ พ.ศ.2519 โดยมีพระอาจารย์ปลั่งเป็นผู้สอนและคอยแนะนำ

ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมจากตำราโบราณในเรื่องของการจับเส้นรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต

ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์คนที่มารักษาอยู่เสมอ

ท่านเป็นผู้ที่วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือตัว

ทำการรักษาตลอด โดยไม่เคยปริปากบ่น

ชื่อเสียงของท่านเกิดจากการที่คนมารักษาหายแล้วพูดต่อๆ กันไป

ในการรักษาแต่ละครั้ง ไม่เคยตั้งราคาค่าครู แล้วแต่ศรัทธา

จะมีคนมาคอยรอรับการรักษาอยู่ตลอด มิได้ขาด

ในค่าครูของแต่ละครั้ง ก็จะมีดอกไม้ธูปเทียน บุหรี่ ส่วนเงินนั้น ก็แล้วแต่ศรัทธา

จะมีคนจากทั้งใกล้และไกล มาคอยรักษาอยู่เสมอ

นายพูน ฉัตรทอง (หมอพูน) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดวิชาจากอาจารย์ฝัน ก็ได้ช่วยทำการรักษาอยู่ด้วยตลอด

นายวสันต์ ฉัตรทอง (หมอฝน) ก็เป็นอีกลูกศิษย์หนึ่งที่สืบทอดวิชาจากหมอฝันในการรักษาอยู่ด้วยตลอดเหมือนกัน

ในแต่ละวัน จะมีคนมารักษา ไม่ว่าจะจับเส้น รักษากระดูก หรือมาเอายาต้ม อยู่ตลอด

ท่านจะทำการเปิดการรักษาทุกวัน ไม่มีวันหยุด

จะมีคนมานั่งรอรับการรักษาตั้งแต่เช้า

เวลารักษาเริ่มตั้งแต่ 8 โมงครึ่งเรื่อยไปจนไปถึงเย็น หรือจนกว่าแขกจะหมด

ยาต้มสูตรโบราณที่ใช้ในการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ชาตามมือ ชาตามเท้า
โรคโลหิตจาง โรคไวรัสตับอักเสบ และอีกหลายขนานมากมาย

น้ำมันสมุนไพร

ไม้เท้า และรถเข็น จากคนที่หายแล้ว ให้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไป