หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
 ติดต่อทางวัด

วัดแก้วเจริญ

134 หมู่ 10 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ 081-8587557

เจ้าหน้าที่วัตถุมงคล

คุณภัทรภร ขุนศรี

ร่วมบุญบูชา สอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ดูแลวัตถุมงคลวัดแก้วเจริญ 086-1684474 ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.วัดเพลง 70170 ในนาม พระครูสมุทรรัตนวัฒน์ (ปาน) เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ 134 ม. 10 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
(กรุณาช่วยค่าจัดส่งวัด 50 บาท พระบูชา 200 บาท)

ห้องบูชาวัตถุมงคล

เจ้าหน้าที่วัตถุมงคล

ตู้วัตถุมงคลประเภทต่าง ๆ