หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
งานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่หยอด บวชศีลจาริณี

หน้า 1 : 2

งานบำเพ็ญกุศลศพถวายแด่พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินฺวํโส) ในวันที่ 12 มีนาคม และได้จัดเป็นประจำทุกปี

ถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระวันรัต

ถวายพระพุทธรูปแด่สมเด็จพระวันรัต

พระสงฆ์ที่มาร่วมงานฉันท์อาหารเพล

ผู้มาร่วมงาน

ผู้มาร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกับผู้มาร่วมงาน

ผู้คนจากทุกสารทิศมาร่วมงานทำบุญให้หลวงปู่หยอด

หน้า 1 : 2