หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
 
งานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่หยอด บวชศีลจาริณี

หน้า 1 : 2

งานบำเพ็ญกุศลศพถวายแด่พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินฺวํโส) ในวันที่ 12 มีนาคม และได้จัดเป็นประจำทุกปี

ที่ตั้งสรีระของหลวงปู่หยอด

หลวงปู่ปานจุดธูปเทียนที่หน้าสรีระหลวงปู่หยอด

พิธีทำบุญอุทิศให้หลวงปู่หยอด

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศน์ฯ มาเร่วมพิธี

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระสงฆ์มาสวดมาติกาบังสุกุลให้หลวงปู่หยอด

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดธัมนิยาม ๙ รูป ให้หลวงปู่หยอด

ถวายเครื่องไทยธรรม

สมเด็จพระวันรัตทรงทอดผ้าไตรบังสุกุล

หลวงปู่ปานทรงทอดผ้าไตรบังสุกุล

หน้า 1 : 2

 

 

ฝ่า